Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Strategisk planering av grönstruktur

2 november 2012
Över 240 kommuner saknar tydlig strategi för hur de ska utveckla och vårda sina grönområden. Med rapporten Grönstruktur i landets kommuner ger Boverket inventerings- och analysstöd.
Bebyggelsen förtätas, klimatet förändras, ekosystemtjänster och folkhälsa fokuseras samtidigt som landskapsperspektivet  blir allt viktigare.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

De 47 markerade kommunerna har grönstrukturprogram eller grönstruktur i översiktsplan, och dokumenten finns utlagda på hemsidan. Källa: Boverket.
FAKTA Rapportens målsättning
  • Ge kommuner inspiration till planering av grönstruktur.
  • Bidra till bättre planeringsunderlag för grönstruktur i Sveriges
    kommuner.
FAKTA Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
  • Ökad tillämpning av strategisk grönstrukturplanering är en viktig del i arbetet med det femtonde miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
  • I april 2012 beslutade regeringen att det ska finns natur- och grönområden och grönstråk med god kvalitet och tillgänglighet i närhet till bebyggelsen.
  • Rapportens statistik och sammanställning kan användas som underlag vid utvärdering av miljömålet God bebyggd miljö.
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne