Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Statskontorets recept för effektivare markanvisning

23 oktober 2012
En aktiv markpolitik kan ge ökat bostadsbyggande. Foto: Ulf Söderlund.
En bättre process för tilldelning av kommunal mark ger kommunerna möjligheter att förbättra bostadsbyggandet.

Hur kommunen agerar när de anvisar mark för bostadsbyggande påverkar både konkurrensen och byggherrarnas etableringsvilja.

Statskontoret har därför granskat både den kommunala markanvisningsprocessen och hur den påverkar konkurrensen och utbudet på marknaden för bostadsbyggande.

Totalt har sexton kommuner undersökts och en fördjupad granskning har genomförts i sex av dem:

 • Stockholm
 • Göteborg
 • Malmö
 • Uppsala
 • Linköping
 • Västerås.

Statskontorets förslag

I samband med redovisningen av sin granskning föreslår Statskontoret både en ändring i bostadsförsörjningslagen samt ger råd till kommunerna om hur de genom en aktiv markpolitik kan bidra till ett ökat bostadsbyggande och en effektivare konkurrens.

Bostadsförsörjningslagen

Bostadsförsörjningslagen bör förtydligas med att det ska finnas en policy för markanvisningar i kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Policyn ska klargöra kommunens spelregler för byggherrar genom bland annat tydliga och förutsägbara utvärderingskriterier som de bedöms efter.

Kommunerna

Statskontoret föreslår en rad åtgärder för kommunerna som syftar till att öka transparensen och förutsägbarheten i markanvisningsprocessen.

 • eftersträva politisk enighet om markpolicyn i kommunen samt mellan kommuner inom samma region
 • ge ramar och översikt för byggprojekt och undvik detaljstyrning
 • konsekvensanalysera särskilda krav som ställs på bostadsprojekt
 • tydliggör kommunens markpolitik för marknaden
 • släpp in byggherren tidigt i processen
 • inför intressentregister för markanvisningar
 • följ upp och utvärdera markanvisningar
 • förtydliga principer för markprissättning och finansiering av mark
 • visa öppenhet och transparens vid anvisning till kommunala bolag.
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne