Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ängstak tar marknadsandelar

16 oktober 2012
De semiintensiva torrängstaken utmanar sedumtaken och höjer värdet på fastigheterna. Om bärigheten tillåter ett semiintesivt eller intensivt tak finns flera intressanta miljöer att välja mellan.
Moderna vegeterade tak har använts i Sverige sedan 1990-talet. Runt sekelskiftet tog användningen fart, och i dag läggs många extensiva tak på större kontorsfastigheter när de renoveras. Det finns också flera färdiga produkter på marknaden som underlättar läggningen.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

Ett humlebo stöttar biologisk mångfald och väcker intresse på taket. Bild. Augustendals Takträdgård
FAKTA Tre grundtyper av tak
  • Extensiva

Vikt ca 50 kg/m2, överbyggnad under 20 cm cm och torktåligt växtmaterial av skärgårds- eller fjälltyp, till exempel mossor, lavar och sedumväxter. 
Behöver ingen skötsel efter anläggning och etablering. Finns ingen risk för rotinträngning eller andra skador på takbeläggning eller stomme.

  • Semiintesiva

Vikt ca 130 kg/m2, överbyggnad ca 12- 100 cm samt ängsliknande karaktär med gräs och örter. Kan hålla inslag av perenner och buskar.
Får antingen ett vildvuxet och torrt uttryck i slutet av växtsäsongen, eller så behövs skötsel och bevattning under torrperioder.
Behöver troligen näringstillförsel med några års mellanrum.

  • Intensiva

Vikt upp till 700 kg/m2, överbyggnad över 20 cm samt trädgårdsliknande karaktär med perenner, buskar och träd.
Behöver lika mycket skötsel och mer bevattning än en vanlig trädgård på mark.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne