Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Standard för gröna hyresavtal

14 mars 2012
Det ger bra goodwill för företag som tecknar gröna hyresavtal, Bild: Matton
Alla fastighetsägare kan erbjuda sina hyresgäster gröna hyresavtal med hjälp av Fastighetsägarnas nya standardmall. Minskade miljöbelastningar från fastigheter och minskade rörliga kostnader tjänar både hyresvärd och hyresgäst på.
Projektet med gröna hyresavtal leds av Fastighetsägarna Sverige, som tar fram de nya mallarna. Det färdiga avtalet ska ingå i Fastighetsägarnas avtalssamling. Avtalsförslaget är utvecklat av en arbetsgrupp där både hyresvärdar och hyresgäster ingått.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Gröna hyresavtal

Val som hyresgästen kan göra för att minska lokalens miljöpåverkan inför inredning och hyresgästanpassning av lokalen samt vid löpande underhåll:

Miljöhänsyn vid lokalutformning till exempel bevarande av byggnadsdelar och inredning som är i gott skick och prioritering av lösningar som ger ökad flexibilitet och minskat behovet av framtida ombyggnationer.

  • Livscykeltänkande vid val av belysning och annan energidriven utrustning.
  • Miljöhänsyn vid materialval samt val av inredning och utrustning.
  • Avfallshantering i samband med hyresgästanpassning.

Fastighetsägarens beteende efter tillträdet:

Uppmuntra hyresgästen att spara energi till exempel genom att installera energisparlägen, stänga av IT-utrustning som inte används samt släcka i utrymmen utan belysningsstyrning.

  • Riktlinjer för reglering av värme, kyla och ventilation.
  • Beskriva systemen för källsortering och avfallshantering i fastigheten.
  • Informera om hyresgästens ansvar för att följa hyresvärdens drift- och skötselråd för fast inredning och ytskikt så att dess livslängd maximeras.
  • Informera om hyresgästens ansvar för att upplysa hyresvärden om förändringar i användningen av lokalen så att uppvärmning, kyla och ventilation kan anpassas och ett gott inomhusklimat upprätthållas.

Fastighetsägarrepresentanterna i arbetsgruppen är:

Vasakronan, Diligentia, GE Capital, Newsec Asset Management samt NCC. Hyresgästrepresentanter är Nordea, Ericsson, ABB, Ernst & Young samt Energimyndighetens myndighetsnätverk HYLOK. Umeå kommun representerar det kommunala perspektivet, både som hyresgäst och intern hyresvärd. Projektet har också en referensgrupp där Svensk Handel, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholms stad, Malmö stad, Akademiska Hus, Castellum, Fabege, Stena Fastigheter och Fastighetsägarna Göteborg ingår. Projektet är finansierat av ovanstående aktörer samt Energimyndigheten.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne