Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Vägledning om strandskyddet

24 januari 2012
Strandskyddet ska bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Foto Anders Wester
En rapport har publicerats av Naturvårdsverket, ”Dispens från strandskyddet, en utvärdering av roller, ansvar och förutsättningar efter förändringen i lagstiftningen 2009”. Rapporten vägleder arbetet mellan länsstyrelser och kommuner.
Med utvärderingen kan länsstyrelserna få hjälp att granska kommunernas beviljade dispenser på ett likvärdigt sätt.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Strandskyddet och skäl att upphäva strandskyddet

Miljöbalken 7 kap 13 §: Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt:

  • trygga förutsättningar för allemansrättslig tillgång till strandområden
  • bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Skäl för att upphäva strandskydd

Miljöbalken 7 kap 18 c §: Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser:

  • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
  • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskild från området närmast strandlinjen,
  • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utan området
  • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgning inte kan genomföras utanför området
  • behövs tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
  • behövs tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne