Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Osäkert när effektivisering blir lönsam

18 januari 2012
Bakgrunden till de procenttal som nämns i rapporten är riksdagsbeslutet om att det svenska byggnadsbeståndet ska minska energianvändningen med 20 procent till år 2020 och att den ska ha halverats till 2050 jämfört med 1995 års nivå. Samtidigt kommer ytterligare skärpningar från EU om energieffektivisering.
Är det verkligen lönsamt att energieffektivisera när man rustar upp en byggnad, oavsett fastighetsstandard, energianvändning, ”marknadsläge” och i alla bostadsföretag?
Sabo har uppdragit åt två konsultföretag att genomföra var sin energiutredning på en och samma fastighet. Konsulterna skulle föreslå energieffektiviseringsåtgärder som skulle spara 20 respektive 50 procent energi på fastigheten.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Effektiviseringsåtgärder – Konsult 1:

20 procent:

• installera avloppsvärmeväxlare

• stänga av tilluftfläktar till trapphallar

• injustering av luftflöden i lägenheterna

Investering 455 000 kr exklusive moms

50 procent:

• ovanstående åtgärder

• installation av högeffektiv FTX-ventilation

• byte till resurseffektiva tappställen

• injustering av radiatorkretsarna

Investering 3 575 000 kr exklusive moms

FAKTA Effektiviseringsåtgärder – Konsult 2:

20 procent:

• ”behovsstyrning av belysning, fläktar och pumpar”

• komponenter med långa drifttider bör bytas ut till mer energieffektiva

• installation av avloppsvärmeväxlare

• värmemätning via temperaturgivare i lägenheter samt vattenmätning

Investering 1 462 000 kr exklusive moms

50 procent:

• ovanstående åtgärder

• installation av en frånluftsvärmepump

• byte av fönster.

Investering 4 572 000 kr exklusive moms

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne