Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nya fakta om energieffektiva värmepumpar

18 januari 2012
Faktabladets datarekommendationer för olika komponenter med mera är vägledning för att uppnå energieffektivitet. Detta måste kombineras med bra driftstrategi, noggrann injustering, bra underhåll och ständig övervakning för bästa totalresultat. Foto: Kyl & Värmepumpföretagen
Den totala värmefaktorn för en värmepumpanläggning ska vara bättre än 4 för att den ska få kallas energieffektiv. Nytt faktablad om detta finns i senaste utgåvan av Svensk Kylnorm.
Svensk Kylnorms nya faktablad 14 Energieffektiva värmepumpar för fastigheter kan tillämpas sedan 1 december 2011. Faktabladet är bra i sin översikt av förutsättningarna för en effektiv anläggning.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Krav på förångare, kondensor och pumpar

Krav på förångare

  • Förångningstemperaturen ska vara mindre än 8 K från ingående köldbärartemperatur vid så kallad torr förångning.
  • Överhettning ska vara minst 5K vid torr förångning.
  • Vid våt förångning ska förångningstemperaturen vara mindre än 3K från utgående köldbärartemperatur.
  • Tryckfall köldbärare maximalt 20 kPa inklusive anslutningsförluster.

Krav på kondensor

  • Kondenseringstemperaturen ska vara mindre än 2K från utgående kylmedeltemperatur.
  • Underkylningen ska vara minst 2K om inte recipient används.
  • Tryckfall vid vätskekyld kondensor får inte överstiga 20 kPa inklusive anslutningsförluster.

Krav på pumpar

  • Pumpar ska vara av klass A.
  • Pumpar i system med variabelt flöde ska vara försedda med varvtalsstyrning som anpassar sig till flödesbehovet.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne