Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Miljöfarliga bänkskivor sorteras fel

17 januari 2012
Det är viktigt att triklosan inte kommer ut i miljön och når ytvattnet. Foto Svensk Byggtjänst.
Bänkskivor till kök och badrum marknadsförs som antibakteriella och har inbyggt microban. Detta ämne kan i sin tur innehålla triklosan som är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Då skivorna liknar sten finns risk att de hamnar fel i deponin.
Naturvårdsverket menar att triklosan är särskilt förorenande och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Därför undersöker verket nu hur bänkskivorna ska hanteras på avfallsstationerna.Det är inte entydigt att leverantören måste ange att produkten innehåller triklosan enligt rådande regler.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Ur Naturvårdsverkets rapport: SNV Förstudie Antibakteriellt
  • En översiktlig bedömning av i vilken omfattning som varan/produkten/produkterna omfattas av kemikaliedirektivet.
  • En översiktlig beskrivning av sektorn och marknaden för denna/dessa produkter.
  • En översiktlig beskrivning av livscykeln för de bänkar som identifierats med specifika produkten microban/triclosan. Fokus på de mest betydande vägarna via vilka människa och miljö kan exponeras för de aktuella ämnena.
  • En översiktlig (desktop) bedömning av annat potentiellt farligt innehåll i kompositen.
  • Ett förslag till fortsatta studier om sådana anses motiverade. Detta bör avgöras i samråd med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen samt aktörer inom branschen för att samordna och föreslå en bredare studie som också kan inkluderar kemiska analyser av olika material och den miljö där de bearbetas och används.
FAKTA Triclosan i lagstiftning

Biociddirektivet syftar till att harmonisera den inre marknaden för biocidprodukter i EU: en produkt som godkänts i ett medlemsland ska förenklat kunna godkännas i övriga medlemsländer.

För att en biocidprodukt ska kunna godkännas i enlighet med direktivet krävs att de verksamma ämnena i produkten finns med på någon av direktivets så kallade positivlistor.

För att ett ämne ska kunna listas krävs det utvärdering av ämnets hälso- och miljörisker. Ett godkännande kommer att förknippas med vissa villkor, till exempel i vilka produkter ämnet får ingå.

Bänkskivor som innehåller triclosan och som inte produceras i Sverige omfattas således i dagsläget inte direkt av utredningen i samband med revideringen av biociddirektivet.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne