Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

99 standarder i nya BBR 19

19 januari 2012
För rätt öppningsstorlek för rensluckor kan SS-EN 12097 Luftbehandling – Ventilationskanaler – Krav på kanalkomponenter för underlättande av underhåll, användas.
Det är många standarder att hålla reda på i nya Boverkets byggregler, BBR, som trädde ikraft vid årsskiftet.
Här följer de väsentligaste standarderna för främst vvs-konsulten att hålla reda på. Till hjälp finns en förteckning som bilaga i BBR över standarder med mera som byggreglerna hänvisar till.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA BBR hänvisar till många standarder
  • Oftast rör det sig om EN-standarder som är framtagna av europeiska standardiseringsorgan. Den svenska utgåvan från SIS benämns SS-EN.
  • De SS-EN-standarder som BBR hänvisar till är huvudsakligen framtagna för att stödja europeisk produktlagstiftning.
  • En del kan vara globala ISO standarder.
  • Om hänvisningar till standarder i BBR inte anger någon särskild utgåva så gäller den senaste utgåvan som finns när regeln ska tillämpas. Här räknas även eventuella tillägg till standarden in.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne