Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

99 standarder i nya BBR 19

19 januari 2012
För rätt öppningsstorlek för rensluckor kan SS-EN 12097 Luftbehandling – Ventilationskanaler – Krav på kanalkomponenter för underlättande av underhåll, användas.
Det är många standarder att hålla reda på i nya Boverkets byggregler, BBR, som trädde ikraft vid årsskiftet.
Här följer de väsentligaste standarderna för främst vvs-konsulten att hålla reda på. Till hjälp finns en förteckning som bilaga i BBR över standarder med mera som byggreglerna hänvisar till.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 290 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 190 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA BBR hänvisar till många standarder
  • Oftast rör det sig om EN-standarder som är framtagna av europeiska standardiseringsorgan. Den svenska utgåvan från SIS benämns SS-EN.
  • De SS-EN-standarder som BBR hänvisar till är huvudsakligen framtagna för att stödja europeisk produktlagstiftning.
  • En del kan vara globala ISO standarder.
  • Om hänvisningar till standarder i BBR inte anger någon särskild utgåva så gäller den senaste utgåvan som finns när regeln ska tillämpas. Här räknas även eventuella tillägg till standarden in.
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne
Fler nyheter
;