Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Prefabricerat lyfter Lill-Skansen

7 mars 2012
De fyra nya husen på "Lill-Skansen Året runt", består av djurhus, en pedagogisk byggnad och ett servicehus. Illustration Landström Arkitekter.
Fyra prefabricerade byggnader ska lyfta Lill-Skansen i Stockholm. Husen är byggda i massivträskivor och med modern spjutspetsteknik som passar väl in bland den gamla bebyggelsen.
Med hjälp av exakta cadritningar i ett tidigt skede och med materialets flexibilitet, var det möjligt att prefabricera byggelementen.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Mer om projektet Lill-Skansen
 • Den totala byggnadsytan under tak på Lill-Skansen är 1 500 kvm.
 • Massivträskivorna levererades i måtten 13 500 mm x 3 000 mm, bland annat för att minska skarvar.
 • I huvudbyggnaden är massivträskivorna inne i byggnaden upp till 162 mm tjocka.
 • En kulvertgång är anlagd under huvudbyggnaden där distributionskanaler, rör och ledningar har dragits.
 • Ytterväggarna är byggda med en 95 mm tjock massivträskiva. Isolering ligger mellan reglar som är spikade på skivorna, därefter ligger en 4,5 mm windstopper och en luftspalt med  luftläkt. En linoljebehandlad fasadpanel består av en limträpanel med varierad bredd på 20 och 30 cm.  
 • Övriga material är falsad plåt och faltak (trätak) samt sedumtak (gröna tak).
 • Växterna på sedumtaket tar hand om en del av dagvattnet och bidrar till kylning inne i huset varma dagar.
 • Som takisolering har använts foamglas, består bland annat av återvunnet glas, som varken innehåller organiska eller oorganiska bindemedel.
 • Massivträ står bra emot brand. På husets kortsidor har brandluckor monterats som ska öppna vid brand för att vädra ut brandgaser. Utrymningsvägarna är bättre än vad BBR-standarden säger.

Om massivträskivor:

 • Massivträ är en limmad flerskiktsträskiva med vartannat skikt korslagt, vilket skapar en formstabil byggkomponent med hög bärighet i förhållande till sin egen vikt. Väggar har stor lastbärande och stabiliserande kapacitet.
 • Ett tvärstyvt byggelement som erbjuder både möjligheter till stora spännvidder och rationella metoder för snabbt montage.
 • Massivträskivor levereras i stora spännvidder vilket ger valfrihet i planlösningar och möjlighet till stora fria ytor.
 • Yttertak levereras som sammansatta element som täcker in en stor yta och beläggs med önskat material. I takkonstruktionen används bjälklaget som stabiliserande element och inga ytterligare stabiliserande skivor behövs.

 

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne