Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Affärslösningar för kanalisation

2 mars 2012
PTS har utrett affärsmöjligheter för markförlagd kanalisation. Foto: Anders Wester
Markförlagd kanalisation är en förutsättning för att nå målen i bredbandsstrategin. PTS identifierar i en rapport till regeringen vilka hinder som finns på området och ett antal potentiella lösningar som bör utredas vidare.
Den svenska bredbandspolitiken har som mål att utbyggnaden ska ske på kommersiell grund. Det är operatörerna själva och inte stat eller kommun som ska svara för att bredbandsnätet byggs ut.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Kanalisationsstöd

Kanalisationsstöd är ett statligt stöd som ges till projekt där man anlägger tomrör för IT- infrastruktur. Stödet kan sökas av kommuner, företag, samfällighetsförening, ekonomisk förening eller privatpersoner.

Tidigare har det krävts att rören läggs ner i samband med utbyggnad av annan kanalisation som till exempel el eller vatten. Sedan 2010 gäller inte det kravet.

Stödet kan bara gå till projekt där man bedömer att IT- infrastrukturen inte kommer att byggas ut inom tre år.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne