Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Minska skadorna av damm på byggarbetsplatser

10 december 2012
Trots att farorna med damm på byggarbetsplatser har varit uppmärksammade sedan 1960-talet finns problemen fortfarande kvar. IVL har studerat olika arbetsmoment och åtgärder för att effektivt ta hand om damm.
I rapporten ”Effektivare åtgärder mot damm på byggarbetsplatser. Etapp 2 ” från IVL redovisar man olika arbetsmoment och åtgärder för att effektivt ta hand om damm. Damm uppstår i många arbetsmoment. I denna studie ingår dock inte damm som uppstår vid anläggningsarbete och arbete med isoleringsfibrer.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Bilning i betong är ett arbete som alstrar mycket damm. Foto: Anders Wester.
FAKTA Gränsvärden

Gränsvärden för damm, som även gäller för byggarbetsplatser, finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:15, Hygieniska gränsvärden. De är:

  • inhalerbart oorganiskt damm – 10 mg/m³
  • respirabelt oorganiskt damm – 5 mg/m³
  • respirabelt kvartsdamm – 0,1 mg/m³
  • inhalerbart trädamm – 2 mg/m.³

Gränsvärdet inom EU = 0,05 mg/m³ respirabelt kvartsdamm.

Man skiljer på inhalerbart och respirabelt damm. Respirabelt damm är det som når ner till lungorna. De som exponeras av detta löper ökad risk att avlida i KOL.

Kvarts är ett kristallint mineral av kiseldioxid (SiO2). Det ingår i våra vanligaste bergarter granit och gnejs.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne