Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Få ner hastigheten vid vägarbeten

5 december 2012
Entreprenörer kan öka säkerhet vid arbete på väg med hjälp av sju konkreta åtgärder. Skyddsombudens status och roll, omledning av trafik och nej till rekommenderad hastighet är några exempel. Konkreta åtgärder finns också för väghållare.
Mellan 2003 och 2007 ökade antalet olyckor förbi vägarbetsplatser och många är oroliga vid arbete på väg på grund av bristande säkerhet.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

SEKO och Trafikverket har genom arbetsplatsträffar och utbildningar under vintern 2011 och 2012 fått fram en åtgärdslista som kan användas för att bryta den engativa trenden med fler incidenter vid arbete på väg. Bild. Rapporten Få ner hastigheten vid vägarbeten
FAKTA Förbättringsförslag till Transportstyrelsen
 • Att ge marknaden möjligheter att närma oss EU och deras utmärkningsmaterial.
 • Att A 20 enbart används när aktivt vägarbete pågår.
 • Att A 20 kompletteras med en rektangulär skylt för att kunna få juridisk innebörd (30km på vägarbetsplatser).
 • Att ställa krav på information och utbildning om vägarbetares utsatthet av körkortsaspiranter vid körkortsutbildning.
 • Att ta bort rekommenderad hastighet från vägarbetsplaster och ersätta det med en faktisk hastighet.
FAKTA Förbättringsförslag till Trafikverket
 • Att arbeta för omledning vid vägarbeten.
 • Att byggherren arbetar för att ta fram bättre underlag till trafikanordningar iupphandlingar.
 • Att anbudssumman för trafikanordningar ska lämnas som ett eget anbud.
 • Att informera och utbilda körkortsaspiranter vid körkortsutbildning.
 • Där arbetet är aktivt och vägarbetare befinner sig på vägen ska den föreslagna rektangulära skylten användas (A 20 som kompletteras med rektangulär skylt).
 • Att ta bort rekommenderat hastighet från vägarbetsplaster och ersätta det med en faktisk hastighet.
 • Att bedriva informationskampanjer till trafikanter gällande trafiksäkerhet.
 • Att gemensamt med branschen skapa utvecklingsform för bättre säkerhet vid vägarbetsplatser.
 • Att öka antalet bedömningar/stödja branschen med information och råd.
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne