Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Tullhus prisas för renovering

7 september 2011
Rotgruppen och Ettelva arkitekter står bakom ansiktlyftet för Stora Tullhuset i Stockholms hamn.
Stora Tullhuset i Stockholm har fått Stockholms Byggmästareförenings rot-pris 2011 för bästa renovering. Den nygamla byggnaden har gett liv åt hela Stadsgården anser juryn.
Rot-priset delas ut varje år till den beställare, arkitekt och byggentreprenör som bäst tillvaratar en byggnads särdrag och kvaliteter vid en ombyggnad.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Juryns motivering till priset

”Årets rot-pris tilldelas det tidigare mycket nedgångna Stora Tullhuset för att man på ett förtjänstfullt sätt fyllt huset med nya verksamheter och för att man med stor skicklighet återställt byggnadens ursprungliga exteriör. Byggnadens inre har optimerats på ett utmärkt sätt så att nya uthyrningsbara ytor har tillskapats bland annat genom ianspråktagande av de tidigare ej uppvärmda lagerutrymmena och genom en sänkning av källarvåningens golv, utfört med en byggnadstekniskt intressant sprängningsmetod med svartkrut.

De kulturhistoriska och antikvariska insatserna är väl genomförda, där särskilt bör framhållas bibehållandet av byggnadens originalfönster med sina säkerhetsgaller, den åter fungerande vinklade klockan av koppar, de återställda huvudtrapphusen samt återanvändandet av ursprungliga bröstningspaneler i kryssningscentret. Nya utvändiga tillägg har tillfogats på ett självklart sätt utan att störa helheten såsom det nya skärmtaket mot kajen och de nya glaspartierna på det översta planet i lägen där de tidigare lastportarna var placerade.

Denna centrala plats längs Stockholms vatten som tidigare låg helt öde och uppfattades av många som en slumrande avkrok sjuder nu av nytt liv, av människor på väg till sina nya arbetsplatser och av besökare till det nya fotomuseet.”

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne