Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ny utgåva av MTK Säkerhet

15 september 2011
Den största ändringen i MTK Säkerhet gäller ”glas i hissar”. Foto: Ulf Söderlund
Ändrad syn på glas i hisschakt och tydligare tabeller för montering av säkerhetsglas är några nyheter i den nya utgåvan av MTK Säkerhet.
En ny plan- och bygglag och uppdaterad byggregler trädde i kraft i våras. Det har inneburit att vissa hänvisningar har gjorts om. Även Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar har uppdaterats och i nya MTK Säkerhet hänvisas till H12 i stället för H6.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Den inskrivna cirkeln för några olika geometriska former. Illustration: MTK
FAKTA MTK

Monteringstekniska kommittén, MTK, representerar planglasbranschens organisationer och verkar inom ramen för Glascentrum i Växjö. MTK har som en av sina främsta uppgifter att utarbeta anvisningar och riktlinjer för val och montering av glas i byggnader.

MTKs riktlinjer är avsedda att ge vägledning till alla aktörer delaktiga i byggprocessen och är ett komplement till gällande byggnormer, föreskrifter och standarder. Riktlinjerna utgör den samlade glasbranschens erfarenhet och syn på val och montering av glas.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne