Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ny utgåva av MTK Säkerhet

15 september 2011
Den största ändringen i MTK Säkerhet gäller ”glas i hissar”. Foto: Ulf Söderlund
Ändrad syn på glas i hisschakt och tydligare tabeller för montering av säkerhetsglas är några nyheter i den nya utgåvan av MTK Säkerhet.
En ny plan- och bygglag och uppdaterad byggregler trädde i kraft i våras. Det har inneburit att vissa hänvisningar har gjorts om. Även Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar har uppdaterats och i nya MTK Säkerhet hänvisas till H12 i stället för H6.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 290 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 190 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Den inskrivna cirkeln för några olika geometriska former. Illustration: MTK
FAKTA MTK

Monteringstekniska kommittén, MTK, representerar planglasbranschens organisationer och verkar inom ramen för Glascentrum i Växjö. MTK har som en av sina främsta uppgifter att utarbeta anvisningar och riktlinjer för val och montering av glas i byggnader.

MTKs riktlinjer är avsedda att ge vägledning till alla aktörer delaktiga i byggprocessen och är ett komplement till gällande byggnormer, föreskrifter och standarder. Riktlinjerna utgör den samlade glasbranschens erfarenhet och syn på val och montering av glas.

Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne
Fler nyheter
;