Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Möjligt få dispens för PCB

19 september 2011
PCB förekommer bland annat i lysrörskondensatorer och transformatorer. Foto: Per Andersson
All utrustning som innehåller PCB ska enligt lag omgående dekontamineras eller bortskaffas. Sedan i somras kan dock företag ansöka om dispens om det finns särskilda skäl.
SFS 2007:19 Förordning om PCB m.m. innehåller bestämmelser om kontroll över förekomsten och hanteringen av PCB-produkter.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Dekontaminering

Med dekontaminering menas alla åtgärder som gör att utrustning, material eller flytande ämnen som är förorenade av en PCB-produkt kan återanvändas, återvinnas eller bortskaffas under säkra förhållanden.

Dekontaminering kan innebära utbyte av vätskor genom att en vätska som är en PCB- produkt ersätts med en lämplig vätska som inte är en PCB- produkt.

FAKTA Ur SFS 2007:19

Förbud mot och villkor för viss hantering

§8

En transformator eller en sådan kondensator som har högre effekt än två kilovoltampere får inte användas om den innehåller en PCB-produkt.

 

Dekontaminering

§14

Den som innehar en utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 11 § ska omgående se till att utrustningen dekontamineras på ett sätt som följer 15 §.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne