Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Fukt och föroreningar under golv

15 september 2011
Fukt i betong/avjämningsmassa kan orsaka problem under matta. Foto Svensk Byggtjänst
Det lönar sig att kontrollera anmärkningsvärda föroreningar i betongbjälklag före en större ombyggnad. Det blir både billigare och skapar mindre problem anser Lasse Iisakka, utredningsingenjör på på Byggmiljögruppen.
Föroreningar i bjälklaget kan nämligen påverka luften i inomhusmiljön. Trots att gamla betongbjälklag vid tillfället när kontroll och materialprover tas visar sig vara torra, kan de ändå innehålla kemiska ämnen från byggtiden.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Information om föroreningar
  • Anmärkningsvärda brister under mattor bör åtgärdas så att dåliga ämnen inte når/försvåras att nå rumsluften. Det är i dag inte känt vilka dessa ämnen eller kombinationer av ämnen är.
  • Det finns ett samband mellan fuktiga byggnader och byggmaterial och hälsobesvär.
  • En typ av avjämningsmassa, flytspackel med ämnet kasein, användes under perioden 1977 till 1983. VOC-mätningar kan visa på bra inomhusluft men föroreningar efter flytspackel ger fortsatta problem i rumsluften. Detta påverkar människor och visar att processer med kemisk nedbrytning av material och föroreningar i förhöjda halter under mattan samt föroreningar som trängt ner i betongen, inte går att mäta i rumsluften.
  • VOC-mätning av materialprov av betongbjälklaget/avjämningsmassan som tas, får ligga i en kammare och man gör sedan en analys på den luften.
  • Har det legat en linoleummatta på ett fuktigt bjälklag är det främst mögel som bildas under mattan. En linoleummatta som ligger på fuktigt underlag och bildar mögel beror på att mattan innehåller juteväv som är ett organiskt material.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne