Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Allt du vill veta om upphandling

7 september 2011
Kammarkollegiets sida ger svar på de vanligaste frågorna om offentlig upphandling.
Vad är en upphandlande enhet? Hur höga är tröskelvärdena? När får ett förenklat förfarande användas? För dig som känner dig osäker har Kammarkollegiet samlat de vanligaste frågorna och svaren om offentlig upphandling.

Frågorna är indelade i kapitel som motsvarar stegen i upphandlingsprocessen. Svaren på frågorna utgår från de regler som gäller sedan 15 juli 2010. Innan dess gällde delvis andra regler.

När det i frågorna och svaren talas om upphandlande myndighet avses även upphandlande enhet om inget annat framgår av sammanhanget

Frågorna är samlade inom fyra olika delar:

  • Hur du förbereder upphandlingen
  • Genomförandet
  • Efter upphandlingen
  • Övriga frågor (till exempel upphandlingsstöd).

Du hittar alla frågor på Kammarkollegiets temawebbplats Upphandlingstöd.se

Ordlista från A till Ö

Tillsammans med bland annat Konkurrensverket och Sveriges Kommuner och Landsting har Kammarkollegiet också tagit fram en lista över alla knepiga termer och ord som du som jobbar med upphandling bör känna till.

Listan sträcker sig från A som i A-tjänster till Ö som i överviktsprincipen.

Även ordlistan hittar du på upphandlingsstöd.se

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne