Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Kritik mot nytt energidirektiv

11 oktober 2011
Det nya direktivet är tänkt att ersätta det nuvarande kraftvärmedirektivet och energitjänstedirektivet. Det börjar gälla tidigast någon gång under 2012. Foto: fotoakuten.se.
Europaparlamentets och rådets förslag till nytt energieffektivise-ringsdirektiv får många kritiska synpunkter från den svenska bygg- och fastighetssektorn. SABO anser att direktivet snedvrider konkurrensen.
Förslaget till energieffektiviseringsdirektiv syftar till att fastställa en gemensam ram för att främja energieffektiviseringen i unionen. Det ska säkerställa det av Europeiska rådet antagna målet om 20 procent primärenergibesparing år 2020. Direktivet ska också bana väg för ytterligare energieffektiviseringar därefter. Det innehåller bestämmelser som ska undanröja hinder och övervinna några av de marknadsmisslyckanden som enligt kommissionen föreligger och som hindrar målet på 20 procent till å

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne