Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Tillgängligt och säkert vid soplämning

28 november 2011
Risken för olyckor ska beaktas säger PBL. Därför är inkasten för sopor små så att inga barn kan klättra in. Foto Svensk Byggtjänst
Boverket är den myndighet som ansvarar för miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Deras idébok ”Avfallshantering, -tillgänglig, säker och estetisk”, ska bidra till att delar av de nationella avfallsmålen uppnås och att avfallshanteringen blir enkel för konsumenterna.
I tätbefolkade bostadsområdena får sopbilar samsas med barn och gamla vilket bidrar till en farlig miljö. Tyvärr kommer avfallsfrågan allt för sent i planprocessen. Den behöver tas upp på ett tidigt stadium i den fysiska planeringen.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Mer om plan- och bygglagen

Vad säger plan- och bygglagen om tillgänglighet?

Boverket vill lyfta fram de krav i plan- och bygglagstiftningen som berör avfallshanteringen så att de underlättar arbetet med frågorna.

I PBL står det bland annat om tillgänglighet att:

  • Nya byggnader liksom återvinningsstationer och återvinningscentraler ska utformas så att de blir tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
  • Avfallsutrymmen ska göras tillgängliga även vid ändring, (8 kap. 2§ PBL).

Vad säger plan- och bygglagen om säkerhet?

Ett grundläggande krav i bygglagstiftningen för säkerhet är bland annat:

  • Byggnader och upplag ska placeras och utformas så att det inte medför fara eller olägenhet för omgivningen, det vill säga risken för olyckor till följd av placering och utformning ska beaktas. (8 kap. 4§ 4p PBL. Samt 3 kap. 10§ PBF). Det gäller både vid nybyggnad och ändring (8 kap. 5§ PBL).

I lagen som antogs år 2010 har man valt att peka på att en god och rationell avfallshantering som ett viktigt allmänt intresse.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne