Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Utsläpp från byggandet ökar

18 mars 2011
Byggandets totala utsläpp ökar. Framförallt när det gäller transporter till och från byggena och vid produktionen av byggnadsmaterial. Foto: Thord Sköldekrans.
Medan utsläppen från uppvärmningen av byggnader minskat de senaste 15 åren ökar utsläppen från produktion av byggnadsmaterial och transporter till och från byggplatsen.
Utsläppen från produktion av byggnadsmaterial och transporter är i dag större än utsläppen från uppvärmningen av byggnader. Det visar en färsk rapport som producerats av forskare från KTH för Boverkets räkning.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Sektorns påverkan på miljön

En tidigare studie för Boverket utförd av samma forskargrupp på KTH visar att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av Sveriges miljöpåverkan.

Bland de viktigaste aspekterna finns energianvändning, utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar såsom partiklar och kväveoxider, samt generering av avfall och användning av farliga kemiska produkter. För dessa parametrar svarar bygg- och fastighetssektorn för mellan 10 och 40 procent av Sveriges miljöpåverkan.

I båda studierna användes ett livscykelperspektiv, vilket innebär att både miljöbelastningen från produktion, användning och slutligt omhändertagande av olika varor som används inom bygg- och fastighetssektorn har räknats med.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne