Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ändrad bedömning av krav på kväverening

8 mars 2011
Kvävehalten i ett indirekt kväveutsläpp måste minskas om mer än 30 procent av avloppsvattnet från tätbebyggelse når känsliga vatten. Det är innebörden i nya föreskrifter från Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket ändrar sin vägledning för när krav på kväverening inträder och vilka förutsättningar som gäller för att uppfylla det alternativa kravet att reducera kväveutsläppet med minst 70 procent.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Om den sammanlagda reduktionen vid reningsverket, alla reningssteg inkluderade, och retentionen av det kväve som når det känsliga området tillsammans reducerar mer 70 procents av tätortens belastning så krävs inte någon ytterligare kväverening.Bild: Visby avloppsreningsverk, byggnaden Slamtork.
FAKTA Så tillämpades reglerna tidigare

Innan domen från EG-domstolen hade kommit tillämpades direktivet och föreskriften på så sätt att det inte krävdes särskild kväverening om mängden kväve från tätorten som når det känsliga området understeg 20 ton.

I denna beräkning inkluderades endast den mängd kväve som reduceras vid det primära och sekundära reningssteget samt retentionen för den specifika tätorten.

Det känsliga området är kusten från norska gränsen i väster till Norrtälje i öster. Om mer kväve än 20 ton nådde kusten krävdes full utbyggnad av kväverening. Det vill säga införande av tertiär rening vid reningsverket så att halten understeg 10 respektive 15 mg/l, alternativt att en reduktion av kväve på 70 procent uppnåddes.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne