Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Så ska djur och hus samsas

11 maj 2011
Skriften ger inga rekommendationer i avstånd mellan djur och människa. Foto: Tuppen Benny av Anders Wester.
Ny vägledning från Boverket ska fördjupa kunskapen om hur djurhållning bör hanteras i den fysiska planeringen. Boendes hälsa och senaste forskningsrön om djurallergi står bakom de ändrade råden.
Den nya vägledningen från Boverket ska underlätta tillämpningen av plan- och bygglagen genom att beskriva kunskapsläget och rättspraxis när det gäller djurhållning och fysisk planering.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Faktaruta
  • Utgångspunkten för Boverkets vägledning om djurhållning har varit de boendes hälsa och säkerhet samt de senaste forskningsrönen om djurallergier.
  • I Boverkets allmänna råd 1995:5 har rekommendationerna för skyddsavstånd mellan bostadsområden, skolor och daghem och djurhållning byggt på vetskapen att allergen från häst innebär en allvarlig hälsofara för den överkänslige. Inte på den faktiska kunskapen om allergenens spridningsvägar.
  • Forskning och praxis har i allt större utsträckning underkänt risken för allergenspridning som motiv för större skyddsavstånd. Det finns flera positiva effekter med att ha djur i närområdet.
  • Djurhållning är anmälnings- och tillståndspliktig som miljöfarlig verksamhet. Kraven på åtgärder för att förebygga och begränsa störningar mot omgivningen har blivit strängare. Detta ger nya möjligheter vid tillämpningen av PBL och MB.
  • Domstolarna tar allt mindre hänsyn till riktlinjer från centrala myndigheter om skyddsavstånd mellan djurhållning och känsliga miljöer. Bedömningar görs utifrån det faktiska förhållanden i närområdet och krav i plan- och bygglagen samt miljöbalken.
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne