Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Förslag om permanent undantag från LOU

6 maj 2011
Den så kallade Ofuki-utredningen föreslår att undantaget från upphandlingsskyldighet från egna företag, som infördes 2010, permanentas i svensk lagstiftning.
Den 15 juli 2010 infördes temporära bestämmelser i lagen om offentlig upphandling (LOU). De innebar att bland annat staten, kommuner och landsting kan köpa varor och tjänster från egna företag utan skyldighet att först genomföra en offentlig upphandling.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

LOU ska anpassa till europeisk praxis.
FAKTA Teckal-domen

Genom EU-domstolens dom i mål C-107/98, Teckal, står det klart att EU-rätten inte kräver att upphandling genomförs när anskaffning sker från en fristående enhet som har ett visst samband med den offentliga myndighet som är upphandlande myndighet. I domen slogs de övergripande förutsättningarna för detta undantag fast, de så kallade Teckal-kriterierna:

  • kontrollkriteriet
  • verksamhetskriteriet.

Det innebär att den upphandlande myndigheten ska utöva en kontroll över leverantören som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning. Vidare får verksamhet som leverantören utför tillsammans med någon annan än den upphandlande myndigheten endast vara av marginell karaktär.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne