Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nya föreskrifter om farligt gods

28 januari 2011
Nya föreskrifter om transport av farligt gods, både på väg och järnväg, träder i kraft den 15 februari. De nu gällande reglerna får tillämpas till och med 30 juni i år.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gett ut två nya föreskrifter. MSBFS 2011:1 reglerar transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och MSBSF 2011:2 reglerar transport av farligt gods på järnväg (RID-S). Dessa träder i kraft den 15 februari.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA ADR-S och RID-S

ADR-S

ADR-S består dels av inledande föreskrifter, dels av bilagorna A, B och S.

Bestämmelserna i bilagorna A och B är identiska med motsvarande bestämmelser i bilagorna A och B till ADR. Dessa bestämmelser ska tillämpas både vid nationella och internationella transporter.

Bestämmelserna i bilaga S är däremot endast tillämpliga vid nationella transporter.

RID-S

RID-S består dels av inledande föreskrifter, dels av bilagorna 1 och S.

Bestämmelserna i bilaga 1 är identiska med motsvarande bestämmelser i RID. Dessa bestämmelser ska tillämpas både vid nationella och internationella transporter. De bestämmelser som finns i bilaga S är däremot endast är tillämpliga vid nationella transporter.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne