Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Magnetfält vid kraftledningar

12 januari 2011
Det råder stor osäkerhet om hur skadliga magnetfält kring kraftledningar är. Myndigheterna rekommenderar dock en viss försiktighet. Foto: Anders Wester
I avvaktan på mer kunskap väljer svenska myndigheter att rekommendera en viss försiktighet kring långvarig exponering för svaga magnetfält.
Många som bor eller ofta vistas i närheten av kraftledningar är oroliga för det magnetiska fält som ledningarna alstrar. Magnetfältet vid marken beror på avståndet till ledningen, linornas inbördes läge och hur mycket el som går i ledningen. Hur mycket el som går i ledningarna avgörs av tillgång och efterfrågan på el. Stora strömmar kan förekomma under begränsad tid av året, exempelvis under kalla vinterdagar när elförbrukningen är hög.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Elektriska och magnetiska fält

Kring en luftledning för växelström finns ett elektriskt och ett magnetiskt fält.

Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m). Det är spänningen mellan faserna, linorna, och marken som ger upphov till det elektriska fältet. På marknivå är fältet som starkast där linorna hänger som lägst och kan ge elektriska urladdningar, stötar, när man befinner sig direkt under en kraftledning. Det kan kännas obehagligt men är inte farligt.

Det elektriska fältet avtar snabbt med avståndet. Vegetation och byggnader skärmar av fältet, vilket innebär att det elektriska fältet blir lågt inomhus även om huset står nära en kraftledning.

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (μT). De magnetiska fälten alstras av strömmen i ledningen och varierar med strömlasten. Magnetfältet avtar snabbt med avståndet till ledningen. Magnetfält avskärmas inte av väggar eller tak.

FAKTA Spänningstillägg

Spänningstillägg är ett spänningsberoende tillägg till avstånd för friledning med högre systemspänning än 55 kilovolt.

Det innebär att ledarnas minimiavstånd till mark eller byggnad ökas med 0,7 centimeter, vid icke direkt jordat system, och med 0,5 centimeter, vid direkt jordat system, för varje kilovolt som överstiger 55 kilovolt.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne