Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Bättre information om miljön

25 januari 2011
Geografisk miljöinformation kan omfatta både vattenområden och anläggningar och platser för allmännyttiga och offentliga tjänster. Foto: Ulf Söderlund
EU har i ett direktiv bestämt om ett sammanhängande geografiskt informationssystem mellan EU-länderna. I december 2010 beslutade riksdagen om hur detta informationssystem ska hanteras i Sverige.
Syftet med att införa ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation är att etablera en infrastruktur för tillgång till och utbyte av elektronisk geografisk information som är användbar för verksamheter som kan påverka människors hälsa och miljö.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Trettiotre områden

Den geografiska miljöinformationen ska i fråga om platser eller geografiska områden avse:

 1. koordinatbaserade referenssystem för lägesbestämning
 2. geografiska rutnätssystem
 3. ortnamn och andra geografiska namn
 4. administrativa indelningar
 5. adresser
 6. fastighetsområden
 7. infrastruktur för transport
 8. vattenområden, avrinningsområden och annan hydrografi
 9. skyddade områden
 10. höjd- och djupförhållanden
 11. marktäcket
 12. bilder på jordytan (ortofoto)
 13. geologiska förhållanden
 14. statistiska enheter
 15. byggnaders läge
 16. markens sammansättning
 17. mark- och vattenanvändning
 18. förhållandet mellan människors hälsa och miljön
 19. anläggningar och platser för allmännyttiga och offentliga tjänster
 20. anläggningar och platser för miljöövervakning
 21. produktions- och industrianläggningar samt upplagsplatser
 22. anläggningar i jordbruk eller vattenbruk
 23. befolkningsfördelning
 24. förhållanden som motiverar en särskild förvaltning, reglering eller rapportering
 25. översvämningar, jordskred, erosion, laviner, skogsbränder eller andra risker som uppstår genom naturens inverkan
 26. atmosfäriska förhållanden
 27. meteorologiska och hydrologiska förhållanden
 28. fysikaliska förhållanden i hav och annat saltvatten
 29. områden som har relativt homogena ekologiska förhållanden med likartade egenskaper (biogeografiska regioner)
 30. livsmiljöer och naturtyper
 31. arters utbredning
 32. energiresurser
 33. mineralfyndigheter.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne