Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Bra tips för att avhjälpa hinder

9 februari 2011
Använd handboken från Boverket för att få stöd i arbetet att förbättra tillgängligheten.
Boverkets bok "Enkelt avhjälpt – så här kan det gå till" visar hur arbetet med att skapa tillgängligare publika lokaler och allmänna platser kan drivas på. Fokus ligger på processer och genomförande, snarare än på de enskilda åtgärderna.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

FAKTA Lag och föreskrift

Den 1 juli 2001 trädde ändringarna i PBL, Plan- och bygglagen (1987:10) ikraft som innebär att tydligare krav ställs på att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska få ökad tillgänglighet till allmänna platser.

Den 1 december 2003 trädde Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser i kraft.

Ny plan- och bygglag

Riksdagen har beslutat om en ny plan- och bygglag. Regeringens arbete med en tillhörande plan- och byggförordning pågår, liksom Boverkets arbete med nya föreskrifter om enkelt åtgärdade hinder. Föreskrifterna är överlämnade till EU för notifiering. De nya reglerna kommer att gälla från den 2 maj 2011.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne