Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nordens första Svanenmärkta boende

2 september 2011
Nyinvigt Svanenmärkt bostadshus i Västertorp, Stockholm. Foto Cecilia Jondell
Det första Svanenmärkta flerbostadshusen i Norden är invigda. Det är 36 bostadsrätter i Stockholm och 99 hyresrätter i Göteborg som nyligen har färdigställts.
Bostadssektorn är en stor energislukare men energiförbrukningen har gått att få ned med 40 procent. Detta är ett viktigt steg för en grön omställning i byggnadsbranschen.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Svanenmärkning
  • Svanen är ett erkänt miljömärke sedan över 20 år
  • Svanenmärkta hus är energisnåla och har låg klimatpåverkan, byggs med de bästa materialen som finns på marknaden ur miljösynpunkt, har en bra innemiljö, har material- och kvalitetskontrollerats för att undvika inbyggda fuktskador under byggprocessen.
  • Svanen ställer krav på byggprocessen såsom att: material och energi ska uppnå låg påverkan på miljö och klimat, energianvändningen ska vara låg och avfall ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt, kraven på material och ventilation leder till bättre inomhusmiljö och fuktskador förebyggs, hälsa för boende och de som bygger huset ska bli bättre.
  • Miljömärkning Sverige har det övergripande ansvaret för miljömärkena Svanen och EU Ecolabel i Sverige. Bolaget ska bidra till att Sveriges övergripande mål för konsumentpolitik uppfylls, att konsumenterna har makt och möjlighet att göra aktiva val.
  • Inget ekonomiskt vinstsyfte finns hos Miljömärkning Sverige och det finansieras dels genom avgift från de företag som har miljömärkningslicenser, dels genom ett statligt bidrag. På regeringens uppdrag förvaltar och utvecklar Miljömärkning Sverige miljömärkena Svanen och EU Ecolabel (tidigare EU Blomman).
  • Svanen och EU Ecolabel är två av de främsta miljömärkningarna i världen och varor eller tjänster som har dessa märken har klarat hårda miljö- och klimatkrav.
  • Skanska bygger på uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Ramunderstaden ett Svanenmärkt fyravåningshus i Söderköping. De 16 hyresrätterna ska vara klara i början av 2012.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne