Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Läckagesökning i egen regi

11 augusti 2011
Samtidigt började man att åtgärda felkopplingar och skador på kommunens ledningsnät mer omgående än tidigare. Svedala kommun hittade 114 felkopplade fastigheter på fem år.
I Svedala kommun valde man att gå på jakt efter det okända tillskottsvattnet genom att söka upp felkopplade fastigheter.
För att kunna göra arbetet i egen regi samarbetade flera enheter och bolag. Till exempel bistod räddningstjänsten med rökmaskin, rökvätska och tätningar, brandkåren med brandposthuvud och slang, ARV Svedala med elverk, parkenheten lånade ut släp, kärl och pump samt maskinverkstadens tillverkade rör för spolning av stuprör. På så sätt begränsades nyinköpen till färg för spolning, fläkt, slang och munstycke. VA-enhetens två mättekniker monterade ihop hela härligheten och sedan var det bara att bör

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Vanliga orsaker till oönskat tillskottsvatten
  • ledningar som avleder dagvatten till spillvattenledning
  • spillvattenledningar kopplade på dagvattenledning
  • ledningssystem som kopplats till både dag- och spillvattenledning
  • oönskade bräddavlopp
  • överläckage från dag- och spillvattenledningar.
FAKTA Snabbfakta Svedala
  • Årsflöde Svedala avloppsreningsverk: 1 091 000 m3(Bara och Klågerup avledes till Malmö Sjölunda)
  • Påkopplad befolkning Svedala ARV: 10 800
  • Spillvattennätets längd: 250 km
  • Antal pumpstationer i kommunen: 27
  • Andel tillskottsvatten i spillvatten: ca 30 %
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne