Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Kompetensbrist stoppar renovering

19 augusti 2011
Renoveringsbehovet är akut för miljonprogrammets 800 000 lägenheter som förfaller och slukar energi.
De viktigaste hindren för energieffektivisering av befintliga byggnader är otydliga mål och regler, brist på ekonomiska incitament, brist på energikompetens och dålig uppföljning och implementering av erfarenheter.
Bygg- och fastighetsbranschen presenterar ett förslag med 15 punkter om hur branschen och staten tillsammans ska få fart på energieffektiviseringen av flerbostadshus.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Förslagen i korthet

Åtgärder inom samhällsbyggnadssektorn:

 1. Först genomföra de åtgärder som har mycket kort återbetalningstid
 2. Öka energikompetensen genom olika utbildningsinsatser
 3. Använd totalprojektmetoden för att beräkna lönsamhet i projekt
 4. Teknikupphandling för att ta fram nya koncept för hållbar renovering
 5. Öka den finansiella sektorns kunskap om energieffektiva byggnader
 6. Förbättra erfarenhetsåterföringen mellan projekt och mellan aktörer
 7. Utbilda beställare och boende så att energieffektiva bostäder efterfrågas

Förslag till statliga åtgärder:

 1. Skapa ekonomiska incitament  med lägre avgifter för energieffektiva byggnader
 2. Tvinga fran ökad avsättning för underhåll
 3. Återinrätta ett statligt byggforskningsprogram
 4. Minska osäkerheten kring tillämpningen av byggreglerna med politiska mål
 5. Förbättra uppföljningen av energikraven
 6. Inför krav på individuell energimätning där det är kostnadseffektivt
 7. Uppmuntra samordning av kommunala energikrav
 8. Låt energikostnaderna spegla energieffektiviseringsmålens vikt
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne