Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ansvar för fall genom hål i bjälklag

18 augusti 2011
De flesta läsarna av dessa rader torde känna till att det är byggherren som har ansvaret för samordningen av arbetsmiljöåtgärder. Den allmänna uppfattningen är nog att ansvaret är strängt. Men nu har det kommit ett rättsfall som visar att det finns en gräns för byggherrens skadeståndsskyldighet, om det faktiskt inträffar en olycka. Omständigheterna var ovanliga.
Under hösten 2001 lät två privatpersoner utföra ombyggnadsarbeten i sin tvåvåningsvilla. De anlitade entreprenören E 1 för arbetena och denne anlitade i sin tur underentreprenören UE 1 för vissa arbeten.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Mellandom

Mellandom är en processekonomisk åtgärd som ibland används för att begränsa rättegångskostnaderna.

Det betyder i det aktuella fallet att domstolen först avgör om skadeståndsskyldighet över huvud taget föreligger. Sedan prövas frågan om skadeståndets storlek.

En fördel med en sådan ordning är att parterna – och domstolen – slipper en mängd arbete och kostnader i det fall att domstolen kommer fram till att skadeståndsskyldighet inte föreligger. För i så fall blir det meningslöst att tala om storleken på det skadestånd som inte ska utgå

 Ett förfarande med mellandom innebär att frågan huruvida skadeståndsskyldighet föreligger kan överklagas för sig.

FAKTA Fastställande av domslut

Man brukar skilja mellan att en överordnad rätt fastställer underrättens domslut och att den överordnade rätten fastställer även underrättens domskäl.

I det här fallet fastställde hovrätten underrättens dom. Det betyder att hovrätten delade både underrättens sätt att resonera och det domslut som underrätten kommit fram till. Andra gånger kan det vara så att hovrätten kommer fram till samma domslut, men på andra domskäl än dem som underrätten redovisat.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne