Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Vägledning för bättre upphandling

7 april 2011
LOU fortsätter att vålla huvudbry. Som en hjälp har Kammarkollegiet tagit fram fem nya vägledningar för upphandling inom byggsektorn. De finns gratis att ladda ned på www.upphandlingsstöd.se
Att vara tydlig i förfrågningsunderlaget med vad man vill ha och välja rätt utvärderingskriterier och utvärderingsmodell är de viktigaste faktorerna för att lyckas med upphandlingen.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Sex snabba tips
  1. Håll isär vad som är kvalificeringskrav och vad som är tilldelningskriterier (alltså sådant som får utvärderas).
  2. Förfrågningsunderlaget ska vara så tydligt att anbudsgivare förstår vad som efterfrågas och hur utvärderingen går till. Tilldelningskriterierna ska beskrivas tydligt samt hur de viktas och rangordnas.
  3. Välj den utvärderingsmodell som passar bäst för just din upphandling. Klargör för- och nackdelar och testa modellen innan förfrågningsunderlaget fastställs.
  4. Om enbart pris ska utvärderas bör du ställa höga obligatoriska krav på den kvalitet du vill ha.
  5. Se till att ha god kännedom om vad marknaden kan erbjuda innan du fastställer nivån på tilldelningskriterierna. Om alla anbudsgivare kan uppfylla dessa borde du kanske välja några andra mer utslagsgivande.
  6. Referenser får användas i utvärderingen men ska då handla om föremålet för upphandlingen och inte anbudsgivaren. Ange därför noga exakt vad referenstagningen avser.
FAKTA Fler vägledningar om upphandling

Anbudsutvärdering vid offentlig upphandling av varor och tjänster. Omfattar både LOU och LUF.Samma upplägg som vägledning för anbudsutvärdering vid byggentreprenad men intressant eftersom den omfattar upphandling av konsulttjänster som förvaltning, snöröjning och avfallstransporter..

Offentlig upphandling inom byggsektorn – vägledning för leverantörer. Tar upp viktiga frågor som olika typer av ramavtal och vad i förfrågningsunderlaget (AMA AF-koder) som är viktigt att tänka på.

Offentlig upphandling inom byggsektorn – vägledning för upphandlande myndigheter. Generellt utformad vägledning om byggupphandlingar under tröskelvärdet.

Läs mer: www.upphandlingsstöd.se

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne