Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Typgodkännande och tillverkningskontroll

4 maj 2011
Mycket är sig likt i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll.
Typgodkännande och beslut om tillverkningskontroll som redan har meddelats gäller även framöver. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar med mera som påbörjats före den 2 maj 2011.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

Det ska vara lätt att känna igen typgodkända produkter när de kommer till byggarbetsplatsen. Bilden visar utformningen av Boverkets varumärke nr 241 217.
FAKTA Uppgifter i typgodkännande

I typgodkännandet och i beslutet om tillverkningskontroll ska det finnas uppgifter om:

 1. innehavarens namn och adress
 2. materialets, konstruktionens eller anordningens avsedda användning
 3. hur och när materialet, konstruktionen eller anordningen uppfyller kraven i PBL
 4. provningsrapporter, beräkningar etc som utgjort bedömningsunderlag
 5. vid prövningen
 6. upprättade kontrollanvisningar
 7. tillhörande handlingar
 8. beslutsdatum och giltighetstid
 9. produktens märkning
 10. tillverkarförsäkran enligt bestämmelserna.
FAKTA Genom författningen upphävs:
 1. Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1995:6) om typgodkännande och tillverkningskontroll4,
 2. Boverkets kungörande (BFS 1999:17) av tekniska specifikationer m.m. för att införliva rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter5 samt i förekommande fall allmänna råd om dess tillämpning6.

För övrigt:

 • Typgodkännandebevis och beslut om tillverkningskontroll som har meddelats före den 2 maj 2011 med stöd av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1995:6) om typgodkännande och tillverkningskontroll har fortsatt giltighet i enlighet med de bestämmelser som gäller enligt denna författning (BFS 2011:19).
 • Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne