Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Svensk-norsk elcertifikatmarknad

29 april 2011
Både Sverige och Norge satsar på en utbyggnad av förnyelsebara energikällor. Foto: Vattenfall
De svenska och norska regeringarna är överens om att bygga ut den förnyelsebara energiproduktionen. Man planerar att etablera en gemensam marknad för elcertifikat från 1 januari 2012.
Den norska regeringen har, efter överläggningar med den svenska, lämnat över ett förslag till ny lag om elcertifikat till Stortinget.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Elcertifikatsystem

Elcertifikatsystemet infördes i Sverige den 1 maj 2003.

Det är ett marknadsbaserat stödsystem för att öka användningen av förnybar el.

Systemet är teknikneutralt och omfattar olika typer av förnybara energikällor i syfte att främja utbyggnaden av den elproduktion som är mest kostnadseffektiv.

Grundprincipen är att nya producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje megawattimme som producerats.

Samtidigt har elhandelsföretagen en skyldighet enligt lag att köpa elcertifikat i förhållande till sin försäljning och användning av el.

Därmed skapas ett pris på certifikaten som leder till ökade intäkter för de som investerar i ny förnybar elproduktion.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne