Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Svårt för unga att hitta bostad

28 april 2011
Boverkets undersökning visar att drygt hälften av landets kommuner har brist på bostäder som ungdomar efterfrågar. Särskilt utbredd är bristen i storstadsregionerna och i andra större städer, men den finns även i mindre kommuner.
Boverket har på uppdrag av regeringen följt utvecklingen av ungdomars villkor på bostadsmarknaden. Resultatet redovisar Boverket i rapporten ”Ungdomars boende – lägesrapport 2011”.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Det behövs fler bostäder för unga. Foto: Ulf Söderlund
FAKTA Ungdomars levnadsvillkor

Ungdomars levnadsvillkor

Sedan några år tillbaka gör Boverket en sammanställning som speglar delar av ungdomars boendesituation. Det är en del av regeringens uppdrag till Boverket och femton andra myndigheter att följa utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor.

De andra myndigheterna är:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmiljöverket
 • Brottsförebyggande rådet
 • Centrala Studiestödsnämnden
 • Försäkringskassan
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
 • Kronofogdemyndigheten
 • Skatteverket
 • Socialstyrelsen
 • Statens folkhälsoinstitut
 • Statens kulturråd
 • Statens skolverk
 • Ungdomsstyrelsen
 • Valmyndigheten.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne