Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Spelregler för gemensamma aktiviteter

5 april 2011
Praktiska spelregler för gemensamma marknadsaktiviteter ska underlätta samarbete mellan olika företag och se till att ingen blir lurad.
När företag inom va- och vvs-branschen har gemensamma marknadsföringsaktiviteter så ska företagen vara helt öppna när det gäller aktivitetens innehåll och ekonomi.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Gemensamma marknadsaktiviteter ska nu följa gemensamma etiska spelregler för va- och vvs-företagen. Inbjudan till va-gruppens lokala va-mässa i staden Stad.
FAKTA Principer för gemensamma marknadsföringsaktiviteter:
  1. inte driva aktiviteten av vinstintressen gentemot övriga deltagande aktörer.
  2. om inget annat avtalas, stå för minst 50 procent av totalkostnaden.
  3. för samtliga deltagande aktörer, i god tid före planerad aktivitet, presentera ett utförligt upplägg och en kostnadskalkyl för aktiviteten. Detta görs lättast med framtagen blanketten ”Gemensamma marknadsföringsaktiviteter inom VA- och VVS-branschen”.
  4. alltid sända blanketten till närmast ansvariga hos medverkande aktör.
  5. ge deltagande aktörer rimlig tid för översyn av upplägget och tid till egen planering och förberedelse. Därefter kan en skriftlig överenskommelse upprättas där upplägg preciseras och nettokostnader fördelas.
  6. alltid följa upp och redovisa resultatet av genomförd aktivitet för samtliga deltagande aktörer, där de faktiska kostnaderna redovisas tillsammans med nödvändiga verifikationer, deltagarförteckningar etc.
  7. se till att aktiviteten har ett innehåll och upplägg som möter aktuell rättspraxis när det gäller representation.

Samtliga medverkande aktörer:

  1. deltar under förutsättningen att ingen skall tjäna pengar på andras bekostnad på att arrangera eller delta i gemensamma aktiviteter.
  2. är skyldiga att verka för att aktiviteten genomförs enligt spelreglerna.
  3. förväntas följa överenskomna upplägg på ett sådant sätt att det inte skadar branschens anseende.
FAKTA Spelreglerna bygger på anvisningar

Spelreglerna bygger på anvisningar från Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd, Internationella Handelskammaren, ICC samt Institutet mot Mutor, IMM.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne