Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nya HIN: Tydligare krav på tillgänglighet

15 april 2011
Boverket har tagit fram nya föreskrifter för tillämpning av enkelt avhjälpta hinder, HIN. Det nya är att kraven som ställs beskrivs tydligare, vilket ska underlätta tillämpningen av lagen.
Åtgärdstakten av enkelt avhjälpt har varit för låg i relation till målet och det är därför viktigt med de nya föreskrifterna. De medför att den nuvarande föreskriften HIN 1, ersätts av en ny grundförfattning med nytt författningsnummer.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

Kommunerna är bättre än privata fastighetsägare att hantera tillgänglighet visar en undersökning från Vectura: Foto. Umeå universitet
FAKTA Lagstiftning och allmänna råd

Den omarbetade tillämpningsföreskriften från Boverket gäller från 2 maj 2011 då också den nya plan- och bygglagen, PBL, träder i kraft.

Kravet på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder finns i 17 kap. 21a § PBL, plan- och bygglagen. Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2003:19 HIN 1. Tillämpningsföreskrifterna är bindande regler om vilka krav som gäller på allmänna platser och i publika lokaler.

De allmänna råden är generella rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna men är inte formellt bindande och ej heller statiska. Det är kommunens uppgift att övervaka att reglerna följs. Byggnadsnämnden kan besluta om sanktioner mot den ägare som inte följer reglerna.

FAKTA Aktörerna
  • Trafikverket ska åtgärda reseterminaler, tågstationer, väntsalar etc. enligt enkelt avhjälpta hinder. Ett 60-tal stationer åtgärdas under perioden 2009–2011.
  • Vectura Consulting AB är ett aktiebolag ägt av svenska staten. Vectura grundades 1 januari 2009 av Banverket Projektering och Vägverket Konsult.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne