Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nya byggförordningen publicerad

14 april 2011
Den nya plan- och byggförordningen träder i kraft 2 maj, med vissa övergångsbestämmelser. Foto: Ulf Söderlund
Den nya plan- och byggförordningen som börjar gälla 2 maj 2011 har nu publicerats.

Den 31 mars fattade regeringen beslut om en ny plan- och byggförordning. Förordningen, SFS 2011:338, börjar gälla den 2 maj, samtidigt som den nya plan- och bygglagen.

Ersätter fyra förordningar

Den nya förordningen ersätter fyra tidigare förordningar:

  • plan- och byggförordningen (1987:383)
  • förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem
  • förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
  • förordningen (1999:371) om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk.

Övergångsregler

Enligt övergångsreglerna gäller äldre föreskrifter fortfarande för mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011. De ska tillämpas till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.

Kravet att det ska finnas en korgdörr eller ett annat lämpligt skydd i en hiss som är installerad i en byggnad som huvudsakligen innehåller arbetslokaler behöver inte uppfyllas före den 31 december 2012.

Detta gäller om hissen är försedd med en skylt som varnar för risken att klämmas av föremål som fastnar i schaktväggen.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne