Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Solenergi i arkitektens arbete

20 september 2010
Placering, integrationsnivå och gestaltning är arkitektens frågor vid val av solenergisystem.
Har området planerats med tanke på soltillgång så blir det också mycket enklare för arkitekten för varje enskilt hus eller husrad att integrera solenergiteknik. Solenergiteknik finns för termisk energi samt för el, i artikeln benämns båda som solfångare.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Solenergianläggning integrerad i fasaden. Läs mer i handboken SolEnergi 2010. Bild: Ivar Mjell i SolEnergi 2010.
FAKTA Sju kriterier för bra solcellsarkitektur
 1. Naturlig integrering av solcellssystemet. Solcellerna utgör en självklar del av byggnaden, inte ett tillägg.
 2. Solcellssystemet är arkitektoniskt tilltalande och passar byggnadens utseende.
 3. Bra komposition med färger och material. Solcellernas färg och struktur ska vara anpassade till resten av byggnadens material.
 4. Solcellssystemet passar det visuella rutnätets mönster (är i harmoni med byggnaden och utgör en bra komposition i helheten). Mönster, former och genomgående linjer i byggnaden ska återkomma eller fortsättas i solcellsanläggningen.
 5. Solcellssystemet passar byggnadens sammanhang. En historisk byggnad ska till exempel inte utrustas med ett system med high-tech utseende och vice versa.
 6. Solcellssystemet och dess integrering är välprojekterade. Det ska utstråla elegans genom uppmärksamhet på detaljerna. Materialminimering är ett bra exempel i detta sammanhang.
 7. Tillämpningen av solceller har lett till innovativ design. Tänk fritt och nytt, långt från allt som kan göras med solceller har gjorts.

Byggnadsintegrerade solcellsanläggningar, Elforsk rapport 10:41.

FAKTA Solenergi- steg för steg

Ta fram energiprofil och bedöm byggnadens system

 • Känn anläggningens olika system, energiprofiler och driftsituationer.
 • Överväg kombinationer av energibesparing och energiproduktion.
 • Ta hänsyn till kompletterande system.

Lokal energipolitik

 • Undersök förutsättningarna för solenergi.
 • Ta hänsyn till kompletterande system, till exempel spillvärme från industri eller sopförbränning.
 • Diskutera med lokala energibolaget.

Solen måste nå fram

 • Undersök totalexponeringen mot himlen.
 • Tänk på årstidernas olika solhöjd.
 • Syd-, sydväst- eller sydöstläge behövs.

Fastighetens förutsättningar

 • Horisontell/vertikal placering.
 • Välj system med eller utan reflektorer.
 • Placera och integrera.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne