Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nya regler om godkännande och kontroll

10 september 2010
Boverket vill ha synpunkter på förslag om ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande, TYP, och tillverkningskontroll, TEK.

Remissen gäller:

  1. Förslag till nya regler om typgodkännande och tillverkningskontroll.
  2. Konsekvensutredning vid regelgivning om ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1995:6) om typgodkännande och tillverkningskontroll, TYP, och samtidigt upphävande av Boverkets kungörande (BFS 1999:17) av tekniska specifikationer m.m., TEK.

Förändringen innebär främst en anpassning till nya PBL.

Svar senast 1 oktober

Boverket önskar synpunkter på förslaget och på konsekvensutredningen som hör till, senast den 1 oktober 2010.

Verket föredrar att ta emot synpunkterna via e-post: registraturen.

En tillverkningskontrollerad och typgodkänd produkt uppfyller kraven i gällande lagar och föreskrifter i Sverige. Foto: Weland AB.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne