Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ny standard för ventilation

8 september 2010
Standarden SS-EN 15727 är mer komplett än tidigare standarder för ventilationskanaler. Bild: Ulf Söderlund
Den nya standarden för ventilationskanaler berör tekniska komponenter, läckageklassificering och provning. Den omfattar alla ventilationskanaler.
Den nya standarden heter SS-EN 15727:2010, Luftbehandling - Ventilationskanaler - Tekniska kanalkomponenter, läckageklassificering och provning.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Bakgrund till kommande ändringar i Boverkets byggregler

Från årsskiftet 2010/2011 planeras det nationella konstruktionsregelverket, Boverkets konstruktionsregler, BKR, att helt ersättas. Planen är att ersätta dem med det i dag parallella regelverket Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS. Förändringen innebär också vissa följdändringar i Boverkets Byggregler, BBR.

Samtidigt ska mindre ändringar i de tidigare reviderade avsnitten 1, 3, 6, 7 och 8 genomföras. Syftet är att förtydliga reglerna. De mindre ändringarna görs utifrån de frågeställningar som framkommit under den tid reglerna varit i bruk.

I remissutgåvan av de mindre ändringarna fanns hänvisning till prEN 15727. Hänvisningen fanns i avsnitt som berör täthet.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne