Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Modern slambehandling i Käppala

28 september 2010
När svart rötslam behandlas med KemiCondprocessen skiktas slammet i en jordliknande massa och restvatten. Bild: Kemira
Svavelsyra och väteperoxid sätter fart på avvattningen i Käppalaverket på Lidingö. Schweiziska kolvpressar trycker sedan ut rejektvattnet tills slammet får en jordliknande konsistens.
KemiCond-processen introducerades på Käppalaverket för sex år men vägen till framgång var inte rak. Processen var instabil, kapaciteten hos skruvpressarna alldeles för låg och torrhalten nådde inte målet på 33 procent utan stannade runt 27 procent.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Rötslam behandlas och får en jordliknande konsistens.
FAKTA Processerna i korthet

KemiCond processen delas in i tre faser:

 1. Surgörning till pH under 5
 2. Oxidering
 3. Flockulering före avvattning

Avvattningsprocessen med Bucherpressar delas in i tre faser:

 1. Fyllnad
 2. Pressning
 3. Tömning

Åtta fördelar som Käppalaverket lyfter fram:

 1. Kraftigt reducerade slammängder
 2. Kraftig reduktion av slamtransporter
 3. Reducerad lukt
 4. Sänkt polymerförbrukning
 5. Ökad kapacitet
 6. Ökad kontroll av slamavvattning
 7. Låg energiförbrukning Bucherpressar
 8. Litet underhållsbehov (använder ej tvättvatten)

Kemira lyfter fram ytterligare två fördelar:

 • Samtidig hygienisering och luktbekämpning.
 • Förbättrad arbetsmiljö.

KemiCond på Käppala

 • Kemisk ”slamkonditioneringsmetod” utvecklad av Kemira.
 • Processen har patenterats både i Europa och USA.
 • Syftar till att öka torrhalten i slammet, reducera dåliga lukter samt avdödning av patogena mikroorganismer.
 • Pilotförsök på Käppala reningsverk 2003-2004.
 • Avtal juli 2004.
 • I full drift sedan maj 2006.

Käppala i korthet

 • Driftstart 1969.
 • Antal anslutna personer ca 520 000.
 • Antal anställda 40.
 • Årsomsättning 226 071 000 kronor (2009).
 • Belastning år 2009 var ca 34 ton BOD7, 0,9 ton fosfor och 6 ton kväve (allt per dygn).
 • Behandlad avloppsvattenmängd 2009 var 50,4 miljoner kvm.
 • Reningskrav är 8 mg/l för BOD7, 0,3 mg/l för fosfor och 10 mg/l för kväve.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne