Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Grön stad mindre sårbar

22 september 2010
Det blir allt vanligare att kraftiga regn orsakar översvämningar på grund av överfyllda dagvattenledningar och VA-nät.
Genom att spara och anlägga nya parker, grönområden och vattendrag nära bebyggelse blir städerna mindre sårbara för klimatförändringarnas effekter. Grönska och vatten minskar risken för översvämningar och kapar värmetoppar.
För att göra fler stadsplanerare, politiker, arkitekter och fastighetsbolag medvetna om detta har Boverket tagit fram skriften ”Låt staden grönska – klimatanpassning genom grönstruktur”.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

FAKTA Fördelar med grönska och vatten

Strategiskt planerad grön- och blåstruktur ger förutsättningar för:

 • anpassning till förändrat klimat och begränsning av utsläpp
 • minskad risk för översvämningar
 • minskad risk för värmetoppar
 • friskare och mer välmående medborgare
 • ökade mark- och fastighetsvärden
 • minskade kostnader för samhället.
FAKTA Träd, parker och grönområden
 • tar hand om dagvatten
 • sänker temperaturen inne och ute under den varmaste årstiden
 • ger skuggande miljöer som skyddar från skadligt UV-ljus
 • ger sociala mötesplatser där människor kan leka och vila
 • bidrar till bevarande av biologisk mångfald i staden
 • dämpar buller och renar luften.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne