Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Reducerad ventilation i skolor

3 november 2010
Ventilationen behöver inte vara på under natten. Det räcker att sätta på den cirka en timme innan byggnaden börjar användas.
– Att stänga av ventilation spar pengar och energi. Men vi måste också säkerställa att luften är bra redan på morgonen när de första barnen och personalen kommer till skolan, säger Linda Hägerhed Engman som är projektledare på Byggnadsfysik och Innemiljö vid Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

– Det gäller att hålla koll på tidiga morgon- och kvällsaktiviteter, dialogen mellan personal och driftsansvarig och vaktmästare är viktig, säger Linda Hägerhed Engman.
FAKTA Rekommendationer från projektet
 1. God kommunikation mellan brukare och driftspersonal/förvaltning ökar chanserna för ett lyckat energibesparingsprojekt med nöjda brukare.
 2. Byggnadens förutsättningar måste beaktas t ex lufttäthet (det vill säga mängd ofrivillig ventilation), byggnadsutformning (tryckförhållanden), normalflöde och ventilationseffektivitet.
 3. Kontrollera hur eventuella fukttillskott såsom duschar, akvarium, komposter, växter samt eventuell kvarvarande byggfukt påverkar klimatet under avstängning eller flödesreduktion. Detta bör göras under vinterhalvåret då risken för skador på grund av fuktkonvektion är som störst.
 4. Man bör vara extra observant på luftens fuktinnehåll om man avser att reducera eller stänga av ventilationen i nybyggda skolor med hög lufttäthet och framförallt i kombination med kvarvarande byggfukt.
 5. Var noggrann med tidsprogrammeringen – likväl som att besparingsmöjligheterna ökar vid lov, frilufts- och studiedagar måste man vara flexibel att utöka normaldriften för t ex morgontidig personal (t ex lokalvård, fritids), kvällsaktiviteter i lokalerna eller andra förändringar.
 6. Beroende på byggnadens förutsättningar och typ av verksamhet kan ventilationens drifttider anpassas till verksamhetens tider inkluderat viss tid ventilation före och efter verksamhet i byggnaden.
 7. I byggnader med innemiljöproblem som t ex fukt- och mögelskador, radon eller emis-sionsproblematik bör effekten av avstängd eller reducerad ventilation undersökas noga innan ett eventuellt införande.
 8. Följ upp hur ändrade ventilationsscheman påverkar brukarna genom enkäter, person¬lig kontakt, genom arbetsplatsträffar eller dylikt för att fånga upp eventuell missnöje eller oro i tid.
FAKTA Mätningar gjordes på:
 • Partiklar ner till 14 nanometer
 • Ozon
 • Kväveoxid
 • Kvävedioxid
 • Totalhalt av flyktiga ämnen
 • Relativ luftfuktighet
 • Temperatur

 

FAKTA Finansiärer och samarbetspartners
 • Cerbof
 • Västra Götalandsregionen
 • Build with Care
 • SP
 • Borås Stad
 • Siemens AB.
 • Fältmätningarna utfördes i samarbete med SP, Göteborgs Universitet och Sandaredsskolan.
 • I projektet har även energiberäkningar genomförts för olika typbyggnader med olika ventilationslösningar
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne