Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Sabos standard minskar utsläpp

15 november 2010
101 Sabo-företag har minskat sina totala utsläpp av koldioxid med hela 135 000 ton. Det motsvarar en mindre kommuns utsläpp. Foto: Harald Holm.
Nu blir enklare för allmännyttan att beräkna och minska utsläpp av växthusgaser.
Sabo har tagit fram en standard för miljövärdering av klimatpåverkan av energianvändningen i ett fastighetsbestånd.  

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Sabos standard för miljövärdering
  • I klimatvärderingen beräknas summan av utsläppen av koldioxid, metan och dikväveoxid (lustgas) från hela energi- och produktionskedjan. Det innefattar utsläpp från produktion, transporter, omvandling och förbränning.
  • Energianvändningens totala klimatpåverkan redovisas genom att använt bränsle multipliceras med en utsläppskoefficient, en så kallad emissionsfaktor.
  • Energianvändningens resursförbrukning redovisas genom att använt bränsle multipliceras med en resursförbrukningskoefficient, så kallad primärenergifaktor.
  • En viktig aspekt som lyfts fram i miljövärderingens handledning är de olika energislagens varierande miljöpåverkan. Till exempel har fjärrvärme mycket varierande miljöprestanda beroende på vilket fjärrvärmenät som analyseras.
FAKTA Nils Holgersson-rapporten

Sedan 14 år utkommer rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Initiativtagare är Nils Holgersson-gruppen med representanter från HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sabo och Fastighetsägarna Sverige.

I undersökningen flyttas en bostadsfastighet genom landets samtliga kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa prisskillnader mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne