Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Öka antalet lågenergibyggnader

11 november 2010
Energimyndigheten vill halvera minimikraven i Boverkets byggregler för nya byggnader. Det föreslås i en nationell strategi.
Energimyndigheten har tagit fram en nationell strategi för lågenergibyggnader. Boverket och aktörer inom bygg- och fastighetsområdet har lämnat synpunkter på strategin under arbetets gång.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Byggnader som ägs eller används av offentlig sektor ska vara föregångare. Foto: Harald Holm
FAKTA Vad är en nära nollenergibyggnad?

Definitionen för en nära noll-energibyggnad är enligt direktivet om byggnaders energiprestanda:

”En byggnad som har mycket hög energiprestanda... Nära noll-mängden eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som produceras på plats, eller i närheten.”

I den nationella strategin används direktivets definition. Med nära noll-energibyggnader, NNE-byggnader, avses i strategin alla typer byggnader som minst uppfyller de framtida kraven för NNE-byggnader.

I rapporten tar Energimyndigheten upp att det finns en rad olika benämningar för byggnader med lågenergianvändning. Det kan vara NNE-byggnader, lågenergihus, passivhus, plusenergihus, plushus och minienergihus. Ingen av dessa begrepp har en entydig definition.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne