Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Direktiv ger få nyheter för svenska byggnader

15 november 2010
För befintliga byggnader leder det omarbetade EPBD-direktivet inte till några svenska regeländringar på lag och förordningsnivå. Det framgår i en rapport från Boverket.
Parlamentet röstade ja till det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD-direktivet, i maj 2010. Boverket har analyserat konsekvenserna av det nya direktivet. Tillsammans med Energimyndigheten har verket lagt fram förslag till förändringar i svenska regelverk. Bygginfos webbtjänst har i tidigare artiklar beskrivit flera av förslagen.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

I samband med förslag till nya ändringsregler kommer regelverket för ändring av byggnad att förtydligas. Foto: Harald Holm.
FAKTA Definitioner i direktivet:

Begrepp som används i denna webbartikel har följande definition enligt direktivet:

byggnad: en takförsedd konstruktion med väggar, för vilken energi används för att påverka inomhusklimatet,

byggnadens installationssystem: teknisk utrustning för en byggnads eller byggnadsenhets uppvärmning, kylning, ventilation, varmvatten, belysning eller för en kombination av dessa ändamål

en byggnads energiprestanda: den beräknade eller uppmätta energimängd som behövs för att uppfylla det energibehov som är knutet till normalt bruk av byggnaden, vilket bland annat inbegriper energi som används för uppvärmning, kylning, ventilation, varmvatten och belysning,

byggnadsenhet: en del, våning eller lägenhet inom en byggnad som är konstruerad eller ombyggd för att användas som en separat enhet,

byggnadselement: ett byggnadsinstallationssystem eller en komponent i klimatskalet,

större renovering: renovering av en byggnad där

a) totalkostnaden för renoveringen av klimatskalet eller byggnadens installationssystem överstiger 25 procent av byggnadens värde, exklusive värdet av den mark där byggnaden är belägen, eller

b) mer än 25 procent av klimatskalets yta renoveras.

Medlemsstaterna får välja om de vill tillämpa alternativ a eller b,

luftkonditioneringssystem: en kombination av de komponenter som krävs för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft, i vilken temperaturen kan kontrolleras eller sänkas.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne