Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Elens ursprung ska kunna garanteras: ny lag

28 maj 2010
Elkunden ska kunna få besked om varifrån den el han köper kommer. Det regleras i en ny lag om ursprungsgarantier för el som riksdagen beslutat om.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Lagtext och förordningar

Förändringarna träder i kraft den 1 december 2010, då lagen (2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el ska upphöra att gälla.

SFS 2010:601, Lag om ursprungsgarantier för el »

SFS 2010:602, Lag om ändring i ellagen »

SFS 2010:603, Lag om ändring i naturgaslagen »

 

FAKTA Mer information

Till grund för riksdagens beslut låg regeringens proposition 2009/10:128 och Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU18. Bygginfo skrev om propositionen i BygginfoNYTT 2010-04-07.

FAKTA Förnybartdirektivet

Förnybartdirektivet syftar till att öka EU:s andel förnybar energi från 8,5 till 20 procent under perioden 2005–2020. Sveriges bindande mål enligt direktivet är att uppnå en andel om 49 procent förnybar energi 2020.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne