Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Spårbilar framtidens transportsystem

11 januari 2010
I rapporten »Pionjärbanor för spårbilar – Analys av aktuella förutsättningar Ds nr 2009:48«, ges en sammanställning av befintlig kunskap och bedömning av det befintliga läget för spårbilssystem.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

FAKTA Hur kan spårtaxi finansieras?

– en jämförelse mellan buss, spårväg och spårtaxi. WSP RAPPORT 2008:21, 2009-04-15

I rapporten "Avancerade trafiksystem med fokus på spårbilar - förståelse, tillämpningar och underlag för strategier", mars 2009, från IST tas fasta på nya avancerade transport­slag.

Dagens transportsystem möter en lång rad utmaningar på både lokal och global ni­vå, som är svåra att lösa. Finns det möjligheter att tänka nytt? Syftet med studien var att söka de för-och nackdelar nya moderna miljömässiga transportslag har gentemot de traditionella som bil, tåg och buss, och lägga en grund till en vidare förståelse för var och hur dessa system eventuellt kan införas.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne